fbpx
PATH TO SUCCESS

เส้นทางสู่โปรแกรมอินเตอร์ฯ
จุฬาฯ ธรรมศาสตร์
ถ้าวางแผน คุณทำได้

เวิร์กชอปแนะแนว พร้อมอัพเดทข้อมูลล่าสุด ทั้ง 36 โปรแกรมอินเตอร์ฯ
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน ช่วยวางแผนเตรียมการสอบ ให้ได้คะแนนสูงสุดในระยะเวลาที่จำกัด

Play Video
เวิร์คชอป 90 นาที ที่จะตอบทุกคำถาม
จุดเริ่มต้นความสำเร็จของครอบครัว
สมัครฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

กรุณากรอกข้อมูลนักเรียน

*พร้อมรับสรุป Admission Requirements 36 โปรแกรมอินเตอร์ฯ
*จำกัด 8 ครอบครัวต่อรอบ

สิิ่งที่คุณจะได้จากเวิร์กชอป 90 นาทีนี้

อัพเดทข้อมูลล่าสุด
ทั้ง 36 โปรแกรมอินเตอร์ฯ
จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์

1064572

วางแผนการทำข้อสอบ ให้ได้คะแนนสูงสุด ในระยะเวลาที่จำกัด

3997551

รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง
เห็นเส้นทางที่ชัดเจน
ว่าจะเลือกทางไหน

1946087

เจาะลึกข้อสอบแบบอินไซต์ ช่วยให้เลือกวิชาที่เหมาะสม

ความสำเร็จของกว่า 4,600 ครอบครัว

“เวิร์กชอปนี้ ทำให้เรารู้ว่าความสำเร็จของลูก ปัจจัยสำคัญมาจากการวางแผนและการสนับสนุนของครอบครัว”
คุณแม่ชนิศา จาตนิลพันธุ์ ​
วริษฐาษ์ จาตนิลพันธุ์, มุก-โยธินบูรณะ | BBA Thammasat
“เป็น 90 นาทีที่คุ้มค่ามาก เพิ่งได้ทำความเข้าใจโปรแกรมอินเตอร์ จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ ทั้ง 35 คณะ แบบละเอียดก็ที่นี่ค่ะ”
คุณแม่ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ
พิชามญชุ์ สุรวัฒนาวรรณ, แพร-สาธิตเกษตร | INDA Chula
“มีเวลาเตรียมสอบน้อย แต่วอร์ริคช่วยเราวางแผน ทำให้รู้ว่าควรเลือกสอบวิชาอะไร คณะไหน จนเราสอบเข้าอินเตอร์จุฬาฯ ได้”
คุณแม่นภาพร วิบูลยานนท์
ณพอาภา วิบูลยานนท์, ใบหม่อน-สตรีวิทยา | Comm Arts Chula
“ไม่เคยคิดว่าจะได้ SAT Math เต็ม 800 แต่ที่วอร์ริคสอนแบบเจาะลึกข้อสอบ พร้อมทริคและเทคนิคการตอบ ทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นไปได้”
คุณแม่พัชราวดี พลศักดิ์
ภัคพงศ์ หมื่นนิกร, เพชร-SISB | ISE Chula
Previous slide
Next slide
PATH TO SUCCESS Workshop & family consultation

ทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับการสอบเข้าอินเตอร์ฯ
จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ 
เรามีคำตอบให้ในเวิร์คช็อป 1.5 ชั่วโมงนี้