fbpx
Picture1

PPE สร้างนักพัฒนาผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

ในอดีตเวลาเกิดปัญหาเรามักจะมองหาสาเหตุของความผิดพลาดแค่เพียงจุดเดียว เป็นเพราะบุคคลใดใครคนหนึ่ง เป็นเพราะสถานะทางสังคม เป็นเพราะนักการเมืองที่ไม่สุจริต หรืออาจเป็นเพราะการขาดความรู้ของคนในสังคม

ทั้งที่ความเป็นจริงทุกข้อที่กล่าวล้วนเป็นปมของปัญหาทั้งสิ่ง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานั้นมีความเชื่อมโยงกันอยู่ รวมทั้งหลักปรัชญา การเมืองการปกครอง และระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหัวใจของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics, and Economics) หรือที่รู้จักกันในนาม “PPE Thammasat”

ถึงแม้ว่า PPE จะเป็นโปรแกรมน้องใหม่แต่ได้รับความสนใจจากเด็กยุคใหม่เป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นองค์ความรู้ที่พวกเขาต้องการเรียนรู้แล้ว หลักสูตรนี้ยังเป็นหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยอีกด้วย ดังนั้นทางสถาบันวอร์ริคจึงไม่รอช้า
เพราะเรารู้ว่าผู้ปกครองและน้องๆ มีหลากหลายคำถามในใจ จึงเรียนเชิญอาจารย์จากทางคณะมาร่วมพูดคุยกัน ซึ่งครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพล เครือรัฐติกาล ผู้อำนวยการหลักสูตร ที่พร้อมจะมาตีแผ่ข้อมูลอย่างเจาะลึก และร่วมไขข้อสงสัยให้กับ
ว่าที่นักศึกษาธรรมศาสตร์ทุกคน

PPE เรียนเกี่ยวกับอะไร
หลักสูตรนี้มีจุดเริ่มต้นมาจาก Oxford University เนื่องจากในอดีตประเทศอังกฤษยังขาดคนที่มีความสามารถ พวกเขาจึงต้องการเทรนคนให้มีกระบวนการคิด มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์หลากแขนง และสามารถคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาได้ เพื่อที่กลุ่มคนเหล่านั้นจะได้เข้ารับราชการและร่วมพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป ซึ่งทาง PPE เองก็มองเห็นในความสำคัญและนำมาปรับให้เหมาะกับบริบทของประเทศไทย นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการคิด ตกตะกอนปัจจัยของปัญหาด้วยมุมมองรอบด้าน และร่วมกันหาทางออก
เชิงนโยบายที่มีความสมดุลระหว่างความถูกต้องตามกฎหมายและความชอบธรรมของประชาชน ยกตัวอย่างเช่น การทำแท้งถูกกฎหมายหรือไม่ การค้าอวัยวะมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อสังคมได้อย่างไม่น่าเชื่อ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร
ใครก็ตามที่ชอบถกเถียงผ่านมุมมองที่หลากหลาย ไม่มองอะไรแค่ด้านเดียวหรือหาคำตอบแค่เพียงข้อเดียว และที่สำคัญคือต้องเป็นคนที่มีทัศนคติที่เปิดกว้างทางความคิด ยอมรับในความเห็นต่าง พร้อมยินดีรับฟังคำแนะนำอย่างไม่มีอคติ

การเรียนการสอนเหมือนโปรแกรมไทยหรือไม่
แม้ว่า PPE ในธรรมศาตร์จะเปิดหลักสูตรการสอนภาคภาษาไทยมาก่อน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ารายวิชาต่าง ๆ ต้องเหมือนกันทั้งหมด เพราะทางคณะจะคงความเหมือนไว้สำหรับวิชาหลักที่มีแก่นของปรัชญา เศรษฐศาสตร์ และการเมืองเอาไว้ แต่วิชารองจะมีสีสันและทันกระแสโลกมากกว่า ไม่ว่าจะเป็น ศาสตร์แห่งการมองอนาคตที่เป็นที่นิยมมากในต่างประเทศ การเมืองร่วมสมัยในยุคดิจิตอลที่ตอบรับ ยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง จริยธรรมในยุคดิจตอลที่เราต้องรู้และอัพเดตอยู่เสมอ หรือแม้กระทั่งเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของนวัตกรรมที่ทันสมัยตอบโจทย์สังคม

 

เรียนที่นี่มีโอกาสได้ Double Degree จริงไหม
เนื่องจากคณาจารย์ของคณะและหลักสูตร PPE โปรแกรมอินเตอร์ฯ ได้ทำการวางแผน คิดวิเคราะห์ และตกผลึกทุกอย่างมาเป็นอย่างดีทำให้ทาง PPE มี MOU (Memorandum of Understanding) กับทาง Northern Illinois University ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว
นั่นแปลว่านักศึกษาสามารถเลือก Track การเรียน ซึ่งเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  2 ปี และ Northern Illinois University
ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ปี แต่สำหรับใครที่ไม่ต้องการไปเรียนต่างแดนนานถึง 2 ปี ก็สามารถเลือกเรียนแลกเปลี่ยนระยะสั้นในช่วง Summer หรือ School Break ได้เช่นกัน

จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง
ด้วยองค์ความรู้ที่หล่อหลอมมาจากศาสตร์ทั้ง 3 แขนง ว่าด้วยปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ทำให้นักศึกษาสามารถทำงานได้
หลากหลาย ทั้งในระบบราชการ องค์กรรัฐวิสาหกิจ รวมถึงบริษัทเอกชน ซึ่งจะโดดเด่นในด้านการวางแผน ร่างนโยบาย และ
ทรัพยากรมนุษย์เป็นพิเศษ

Admission Requirement เป็นอย่างไร
PPE มีเกณฑ์การคัดเลือกที่จบทีละขั้นตอน ไม่เอาคะแนนมารวมกัน อันได้แก่ 
1) English Proficiency มีคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5+ หรือ TOEFL (IBT) ไม่ต่ำกว่า 79+
2) Standardized Test มีคะแนน SAT Math ไม่ต่ำกว่า 600 และ SAT Verbal ไม่ต่ำกว่า 450
     หรือมีคะแนน Total Score ไม่ต่ำกว่า 1000 (ทางคณะต้องการแค่เพียงผ่านเกณฑ์เท่านั้น)
3) พิจารณา Portfolio แล้วทำการคัดเลือกไปยังรอบสอบสัมภาษณ์
4) สอบสัมภาษณ์ ประมาณ 20 – 30 นาที ซึ่งในส่วนนี้จะแบ่งสัดส่วนคะแนนเป็น
    4.1 Critical Thinking ทดสอบการวิเคราะห์ ทัศนคติ และ Logical Thinking ตรรกะ 60%
    4.2 ความสามารถในการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ 40%

เห็นได้ชัดเลยว่าการที่จะพิชิตที่นั่งใน PPE ได้หรือไม่นั้น ส่วนสำคัญอยู่ที่การสอบสัมภาษณ์ เพราะจะเรียนหลักสูตรนี้ได้ต้องมีวิสัยทัศน์
ที่ก้าวไกล มีกระบวนการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีใจเปิดกว้างในการรับฟังผู้อื่นเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรอบด้านผ่านเลนส์ที่แตกต่างกัน

น้องๆ คนไหนมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Warwick Institute 02-658-4880 หรือ LINE: @warwick

 

PATH TO SUCCESS Workshop & family consultation

ทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับการสอบเข้าอินเตอร์ฯ
จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ 
เรามีคำตอบให้ในเวิร์คช็อป 1.5 ชั่วโมงนี้