fbpx

EXCLUSIVE INFO

CHULA & THAMMASAT INTERNATIONAL PROGRAMS

อัพเดทข้อมูลข่าวสารแบบรู้ลึก รู้ก่อนใคร จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด

Latest News

ข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ต้องรู้

37 โปรแกรมอินเตอร์ฯ จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
ที่เปิดรับปี 2024 มีอะไรบ้าง

ในอดีตโปรแกรมอินเตอร์ฯ อาจเป็นเรื่องแปลกใหม่ในจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ แต่ปัจจุบันเกือบทุกคณะในจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ล้วนแต่มีโปรแกรมอินเตอร์ฯ ตามความนิยมและความต้องการของตลาดแรงงาน ข้อมูลการเปิดรับนิสิตนักศึกษาภาคอินเตอร์ของจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ประจำปี 2024 ได้ออกมาครบแล้ว โดยมีทั้งหมด 37 โปรแกรม

Read More »

POPULAR ISSUES

เรื่องควรรู้และน่ารู้สำหรับ Warwicksters

BAScii Chula โปรแกรมอินเตอร์ฯ สุดฮ็อต
แห่งศตวรรษที่ 21

ความเชื่อที่ว่าเรียนอะไรต้องเรียนให้รู้ลึกรู้จริง เพื่อจะได้มีความรู้และทักษะชั้นสูงสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต แนวความคิดนี้อาจใช้ไม่ได้แล้วกับโลกยุคปัจจุบัน

Read More »

ISE วิศวะ อินเตอร์ฯ จุฬาฯ ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21

เมื่อพูดถึงคณะที่เด็กสายวิทย์อยากเอนท์ติดมากที่สุด มั่นใจได้เลยว่าหนึ่งในนั้นต้องเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์อย่างแน่นอน แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้โลกหมุนเร็วกว่าเดิม

Read More »

PPE สร้างนักพัฒนาผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

ในอดีตเวลาเกิดปัญหาเรามักจะมองหาสาเหตุของความผิดพลาดแค่เพียงจุดเดียว เป็นเพราะบุคคลใดใครคนหนึ่ง เป็นเพราะสถานะทางสังคม เป็นเพราะนักการเมืองที่ไม่สุจริต หรืออาจเป็นเพราะการขาดความรู้ของคนในสังคม

Read More »

PGS สนามการเรียนรู้สำหรับนักคิดรุ่นใหม่

หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “ทุกปัญหามีทางออก” ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวเรื่องเล็ก ปัญหาระดับชาติ หรือปัญหาใหญ่ระดับโลกก็ย่อมมีวิธีแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

Read More »

GSSE ศูนย์บ่มเพาะเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ทุกวันนี้เราต้องเจอกับปัญหามากมายหลายอย่าง แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาส่วนใหญ่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับคน ทั้งในระดับชุมชน สังคม ภายในประเทศ ไปจนถึงระดับโลก

Read More »

โค้ชลูกอย่างไรให้เอนท์ติดโปรแกรมอินเตอร์ จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 3

ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอะไรก็ดูเปลี่ยนตาม ไม่ว่าจะเป็นสังคม เศรษฐกิจ การใช้ชีวิต หรือการศึกษา สิ่งเหล่านั้น ทำให้ New Gen มีความต้องการในเรื่องต่างๆ แตกต่างไปจากเดิม

Read More »
PATH TO SUCCESS Workshop & family consultation

ทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับการสอบเข้าอินเตอร์ฯ
จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ 
เรามีคำตอบให้ในเวิร์คช็อป 1.5 ชั่วโมงนี้