fbpx
chpe_article_Web

วิศวะอินเตอร์ จุฬาฯ ประกาศเปิดโปรแกรมอินเตอร์
ใหม่ล่าสุด ChPE Chula
เรียนจบพร้อมรับใบประกอบวิชาชีพ

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2021 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Warwick Institute จัดงานเปิดตัวโปรแกรม ChPE หลักสูตรนานาชาติอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นโปรแกรมอินเตอร์โปรแกรมใหม่ล่าสุดจากรั้วจามจุรี โดยเปิดรับนิสิตใหม่ใน TCAS 2022 เป็นปีแรก อย่างไรก็ตามโปรแกรมนี้มีประวัติและชื่อเสียงอันยาวนานมาอยู่แล้วภายใต้ภาควิชาวิศวกรรมเคมี Warwick Institute จึงได้เชิญ ดร. อัครวัต ศิริสุข ผู้อำนวยการโคงการ และคุณตอง – สิริเกษม อารมย์สุข นิสิตเก่าซึ่งประสพความสำเร็จในการทำงานตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็น Site Operation Lead, Shell Limited  ที่ประเทศจีน เข้ามาร่วมสัมมนาเพื่อให้ความรู้และ Insight ในเชิงลึกแก่ผู้ปกครองและนักเรียนกัน

ChPE คืออะไร 

          ChPE หรือ Chemical and Process Engineering โปรแกรมอินเตอร์ใหม่ล่าสุดของวิศวะอินเตอร์ จุฬาฯ  เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างนิสิตให้เป็นวิศวกรเคมีที่มีความรู้ความสามารถที่ทันสมัยเพื่อตอบรับความต้องการของสังคมโลก ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แขนง อันได้แก่ 

 1. Bioprocess Engineering นิสิตจะได้เรียนเกี่ยวกับกระบวนการทางชีวภาพ รู้จักนำของเหลือจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์สิ่งใหม่ มองเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
 2. Sustainable Energy เจาะลึกการใช้พลังงานหมุนเวียน รวมถึงการออกแบบกระบวนการที่ทำให้เกิดของเสียน้อยที่สุด เพื่อสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน 

โอกาสการทำงานเป็นอย่างไร

          โปรแกรม ChPE มีความพิเศษตรงที่บัณฑิตทุกคนจะได้ใบ ก.ว. หรือใบประกอบวิชาชีพหลังจากเรียนจบ ทำให้มีตัวเลือกที่หลากหลายในสายอาชีพของวิศวกรเคมี มีโอกาสในการทำงานในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี ทั้งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ หรือแม้แต่อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งโปรแกรมอินเตอร์ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในจุฬาฯ โปรแกรมอื่นไม่สามารถให้ใบ ก.ว. แก่บัณฑิตได้ แต่ ChPE เป็นโปรแกรมเดียวที่ทำได้

ความแตกต่างของหลักสูตร

          ChPE แตกต่างจาก ISE Nano ของวิศวะ จุฬาฯ และ BSAC ของคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ อย่างสิ้นเชิง ถึงแม้ว่าทั้ง 3 โปรแกรมจะเป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเคมีผสมอยู่ แต่องค์ความรู้นั้นแตกต่างกัน เนื่องจากวิชาหลักของ ChPE นั้นมุ่งเน้นด้านวิศวกรรมเคมี นำความรู้ทางเคมีมาปรับใช้กับกระบวนการผลิตทางวิศวกรรมขนาดใหญ่ 

          สำหรับ ISE Nano นั้นจะโฟกัส 4 ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ Nano Technology อันประกอบไปด้วย Electronic, Material Science, Chemistry และ Biology ซึ่งจะเน้นด้านวิทยาศาสตร์อยู่มากพอสมควร

          ทางด้าน BSAC นั้นจะเจาะลึกด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง ศึกษาสารชนิดต่าง ๆ ระดับจุลภาคแบบเจาะลึกโดยเฉพาะ

Admission Requirement 2022

          ตามที่ทราบกันดีว่า College Board ได้ประกาศยกเลิกการสอบ SAT Subject Tests ไปเมื่อช่วงกลางปี 2021 ที่ผ่าน ทำให้หลากหลายคณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะวิศวะอินเตอร์ จุฬาฯ เพิ่มโอกาสให้กับว่าที่นิสิตของตนมากขึ้น โดยวิชาฝั่งวิทยาศาสตร์ประกาศรับคะแนน ACT Science และที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือสำหรับวิชาฝั่งคณิตศาสตร์นั้นวิศวะอินเตอร์ จุฬาฯ อนุญาตให้ใช้ SAT Math ยื่นเพียงวิชาเดียวได้ โดยที่ไม่ต้องยื่นคู่กับ SAT II Math Level 2 

          เกณฑ์การรับนิสิตของ ChPE นั้นประกอบไปด้วย 3 ส่วน

   1. English Proficiency 20%
   2. Math 30%
   3. Science 50%

          หลังจากนั้นจึงนำคะแนนของผู้สมัครทุกคนมาจัดลำดับ ใครที่ผ่านเกณฑ์ก็จะเข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์ในลำดับต่อไป ซึ่งผู้สมัครต้องได้คะแนนการสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่า 50% จึงจะถือว่าสอบผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ChPE Chula

          หากใครฝันอยากเป็นวิศวกรและสนใจงานทางด้านเคมีและกระบวนการ ChPE จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งจะนำไปสู่โอกาสในการทำงานระดับสากลเหมือนกับที่รุ่นพี่ คุณตอง – สิริเกษม อารมย์สุข ได้กล่าวเอาไว้ หากนักเรียนและผู้ปกครองอยากเริ่มวางแผนเพื่อก้าวแรกสู่ ChPE ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Warwick Institute 02-658-4880 หรือ LINE: @warwick

PATH TO SUCCESS Workshop & family consultation

ทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับการสอบเข้าอินเตอร์ฯ
จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ 
เรามีคำตอบให้ในเวิร์คช็อป 1.5 ชั่วโมงนี้