fbpx

Event

PPE สร้างนักพัฒนาผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

ในอดีตเวลาเกิดปัญหาเรามักจะมองหาสาเหตุของความผิดพลาดแค่เพียงจุดเดียว เป็นเพราะบุคคลใดใครคนหนึ่ง เป็นเพราะสถานะทางสังคม เป็นเพราะนักการเมืองที่ไม่สุจริต หรืออาจเป็นเพราะการขาดความรู้ของคนในสังคม

PATH TO SUCCESS Workshop & family consultation

ทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับการสอบเข้าอินเตอร์ฯ
จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ 
เรามีคำตอบให้ในเวิร์คช็อป 1.5 ชั่วโมงนี้