fbpx

Month: September 2022

BAScii Chula โปรแกรมแห่งศตวรรษที่ 21

จากวิกฤตการณ์โควิด-19 รวมถึงพิษเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาระดับโลก ทำให้คนที่มีความรอบรู้กลายเป็นบุคคลที่เป็นที่ต้องการของแทบทุกอุตสาหกรรม

PATH TO SUCCESS Workshop & family consultation

ทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับการสอบเข้าอินเตอร์ฯ
จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ 
เรามีคำตอบให้ในเวิร์คช็อป 1.5 ชั่วโมงนี้