fbpx

Month: December 2021

GSSE สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน

       ต้องยอมรับว่าปัญหาส่วนที่เกิดขึ้นนั้นมีความเกี่ยวข้องกับคน ทั้งในระดับชุมชน สังคม ภายในประเทศ ไปจนถึงระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาช่องว่างระหว่างวัย ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาสิทธิมนุษยชน ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาด้านเศรษฐกิจที่เป็นปัญหาใหญ่อยู่ ณ ปัจจุบัน แต่ทุกปัญหาจะถูกแก้ไขได้หากเรารับฟัง ทำความเข้าใจ ลงมือแก้ไข และสร้างการเปลี่ยนแปลง        GSSE (Bachelor of Arts in Global Studies and Social Entrepreneurship) โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคมเป็นคณะหนึ่งที่มีหมุดหมายเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมผ่านการบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ แต่หลายคนอาจสงสัยว่าคณะนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร นั่นจึงเป็นหนึ่งเหตุผลให้ทาง Warwick Institute จัดงานสัมมนา GSSE Open House ขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยภายในงานได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.ประภาภรณ์ ติวยานนท์ มงคลวนิช, Dr. Dipendra K.C. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และ …

GSSE สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน Read More »

PATH TO SUCCESS Workshop & family consultation

ทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับการสอบเข้าอินเตอร์ฯ
จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ 
เรามีคำตอบให้ในเวิร์คช็อป 1.5 ชั่วโมงนี้