fbpx

Month: November 2020

PPE สร้างนักพัฒนาผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

ในอดีตเวลาเกิดปัญหาเรามักจะมองหาสาเหตุของความผิดพลาดแค่เพียงจุดเดียว เป็นเพราะบุคคลใดใครคนหนึ่ง เป็นเพราะสถานะทางสังคม เป็นเพราะนักการเมืองที่ไม่สุจริต หรืออาจเป็นเพราะการขาดความรู้ของคนในสังคม

PGS สนามการเรียนรู้สำหรับนักคิดรุ่นใหม่

หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า “ทุกปัญหามีทางออก” ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวเรื่องเล็ก ปัญหาระดับชาติ หรือปัญหาใหญ่ระดับโลกก็ย่อมมีวิธีแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นได้

GSSE ศูนย์บ่มเพาะเพื่อสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ทุกวันนี้เราต้องเจอกับปัญหามากมายหลายอย่าง แต่ก็ต้องยอมรับว่าปัญหาส่วนใหญ่นั้นมีความเกี่ยวข้องกับคน ทั้งในระดับชุมชน สังคม ภายในประเทศ ไปจนถึงระดับโลก

PATH TO SUCCESS Workshop & family consultation

ทุกคำถามของคุณเกี่ยวกับการสอบเข้าอินเตอร์ฯ
จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ 
เรามีคำตอบให้ในเวิร์คช็อป 1.5 ชั่วโมงนี้